Friskvård, FAQ & Policy

Här hittar du information som förhoppningsvis ger svar på dina frågor

FRISKVÅRDSLEVERANTÖRER

Actiway

Actiway

minfriskvård

Min friskvård

benify

Benify

Wellnet

Wellnet

Söderberg&Partners

Söderberg & Partners

Vanliga Frågor

Den 28:e i varje månad eller första vardagen efter om den 28:e är en helgdag.

Våra system försöker igen en gång den följande dagen. Går inte det heller blir det en skuld och då blir den en påminnelse, påminnelseavgift och eventuellt ränta på skulden som behöver betalas. Kontakta oss om något verkar fel – annars är det viktigt att följa upp att betalningarna kan gå igenom i tid.

Ja. I båda situationer är det mycket viktigt att vi får veta det så fort som möjligt. Är det så att autogirobetalningen inte går igenom blir medlemskapet fryst. Och påminnelseavgift, ränta och sådant vill vi förstås alla helst slippa.

Nej, absolut inte. Under inga omständigheter får man släppa in exempelvis en vän som bara vill titta in eller någon som är medlem fast glömt sitt medlemskort hemma. Vi kan inte tillåta detta alls och därför leder till avstängning.

För 50 kr kan du hämta ut ett nytt. Tänk på att besöka oss under bemannade tider bara.

Nej. Medlemskap hos oss är personligt. Kontakta din medlemsrådgivare om du av någon anledning inte får till din träning som önskat

Absolut. Alla Läkarintyg är giltliga att frysa med. Även om man reser bort i 30 dagar eller mer, upp till 12 månader får man frysa sitt medlemskap hos oss. Man får inte frysa sitt medlemskap retroaktivt. 

Det gör du bara genom att maila namn och personnummer till avslut@gyomotion.se

Bindningstid är hur länge du bundit dig för att träna hos oss. Alla autogiro avtal är löpande. Uppsägningstiden är 30 dagar efter att bindningstiden gått ut. Detta gäller från det datum då du säger upp ditt medlemskap. Under uppsägningstiden får du givetvis träna som vanligt.

Ja. Under bemannade tider får man träna på drop in.

Ja, det kostar 150:- som du får tillbaka då du tecknar medlemskap. Tänk på att komma in under bemannade tider bara.

Man får bli medlem hos oss från året man fyller 15 år med undantag om målsman är medlem då får man bli medlem från året man fyller 13. Alla under 15 år behöver gå en obligatorisk introduktion tillsammans med sin målsman hos oss som ingår i startavgiften.

Under introduktionen pratar vi om förhållningssätt på våra center, hur vi tränar på rätt sätt, skaderisk och liknande. Det är obligatoriskt för 13-18 åringar hos oss för att vi tycker att ovanstående är särskilt viktiga frågor att ta upp vid just yngre ålder. Vi pratar om den egna träningen, vikten av kost, hur saker fungerar på träningscentret samt generella tips och råd. Målsättningen är att öka kunskapen hos våra medlemmar och tillsammans skapa en positiv attityd mot träning.

Ja vi har gratis barnpassning med barnskötare som har speciella öppettider. Däremot tillåter vi tyvärr inte barn i träningsanläggningen.

FAQ

Regler & Policy

All hantering av dopingpreparat är förbjuden i Sverige. Det finns ett regelverk för vilka preparat som är förbjudna, dess gränsvärden samt för eventuella påföljder för brott mot dessa regler.

Gym & Motion vill bestämt avråda dig från att befatta dig med otillåtna preparat. Att göra så är ett brott mot gällande lagar och regler och innebär således omedelbar avstängning för träning på Gym & Motion.

Gym och Motion strävar efter att få fler att träna regelbundet och vill tillsammans med våra medlemmar skapa förutsättningar för en hälsosammare livsstil. Vi är därför observanta på beteenden som kan leda till ohälsa.

Ätstörningar är en grupp allvarliga psykiatriska sjukdomar som präglas av ihållande problematik med födointaget. De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, medan de vanligast förekommande är så kallade atypiska ätstörningar. Det innebär att personen har vissa anorektiska eller bulimiska symtom, men uppfyller inte alla kriterier för någon av de specifika ätstörningarna.

Ortorexi betecknar en fixering vid en "hälsosam" livsstil, präglad av tex överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningar, framför allt Anorexia nervosa, men är mera att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan.

Gym och Motions policy vid misstanke om ohälsosamt träningsbeteende

-  Våra medarbetare talar enskilt med medlemmen och förklarar varför det finns oro för       medlemmen.
-  Om medlemmen bekräftar oron för oro så hjälper vi genom att hänvisa till de     behandlingar som finns tillgängliga och som vi bedömer lämpliga.
-  Om vi inte är överens om problematiken så begär vi in ett intyg från en läkare som     tydliggör att det inte finns det några restriktioner kring nuvarande träningsfrekvens i     dagsläget. I avvaktan på intyget stängs medlemmen av från vidare träning.
-  Oavsett friskrivning från läkare kan vi avsluta medlemskapet om ett ohälsosamt     träningsmönster kvarstår.

Här kan du läsa mer:

Vårdguiden
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Anorexi/

Hjärnfonden
http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/atstorningar/

Trivsel regler
-  Alla vill vi trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft. Respektera     dina medtränande och håll en rimlig ljudnivå.
-  Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig. Plocka undan vikter, hantlar och     övriga redskap efter användning.
-  Använd hela och rena kläder.
-  Ha skor på fötterna för din egen säkerhet. Inneskor på gymmet. Ute skor ute.
-  Du får inte träna barfota.
-  Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med papper och rengöringsspray     efter användning. Papper och sprayflaska finns i lokalen.

Säkerhetsregler
-  Nödutgångarna ska inte blockeras. Inga väskor i gymmet.
-  Från och med det år du fyller 13 är du välkommen att träna på gymmet med målsman.
-  Alla barn som lärt sig krypa eller gå får inte vara i gymmet fram till året då de fyller 13.     Då får de bli medlemmar för att träna hos oss

Träning och värderingar
Hos oss är alla lika värda, behandla varandra efter det.
Skåpen får enbart användas under träning, vi tömmer skåpen i omklädningsrummen.
Vi ansvarar inte för era värdesaker.
Man får inte låna våra salar & man får inte ta ut utrustning från salarna till gymmet.

Medlemskap & Ej bemannad passage
-  Kort är personligt och får inte lånas ut.
-  Varje person som går in i gymmet ska registrera sitt kort i någon av läsarna.

Inpassering sker endast en person åt gången, se till att dörren stängs efter dig

Gymomotion
Kontakt

info@gymomotion.se 
08-540 203 03
Orgnr: 556729-4672  

Adress

Storängstorget 1
Åkersberga, 184 50